lördag 23 januari 2010

Jag förlitar mig inte på tur

Då turen inte brukar följa med mig längs livets gång så tvingas jag kompensera mina brister med skicklighet och kunnande:

Hela hösten förra året inkl. vintern har jag lagt ner stora resurser på att utvecklas inom matlagning, se Picasa Web Albums för dom som fått access.
Sedan november år 2007 så har jag varit engagerad inom Linux och open source på fler än ett sätt.
Allt det som jag är bra på behöver jag bli bättre på.
Det jag inte kan behöver jag lära mig.
Min tjej i USA och jag fortsätter att kämpa tillsammans för att kunna bygga upp en stabil relation tillsammans och det är endast genom strategisk planering och disciplin som det ens kunnat bli någonting. Samarbete.

Inga kommentarer: