lördag 29 maj 2010

Att använda ord korrekt

Jag vet att jag skrivit om det förut och jag har förstått att ord ofta kan användas felaktigt vilket får som konsekvens att ordens innebörd förändras. Återigen så skulle jag vilja uppmärksamma ordet idiot från Wikipedia.

Jag har själv blivit klassad som en s.k smart idiot och det blev jag av en datalärare som jag själv haft och fått undervisning av. Det finns förstås inget personligt från mig till honom, men det är ganska intressant att om man nu är en s.k idiot att man alltså har en IQ under 30, det innebär alltså att man skulle varit en s.k gravt utvecklingstörd person. Han förstärkte ordet med s.k smart idiot vilket ändå innebär att om man nu t.e.x. hade en IQ över 30 att det skulle vara helt fantastiskt om så vore fallet! Jag ler, det gör jag och förstår att ord har använts felaktigt men att ord även fortsättningsvis kommer att fortsättas att användas felaktigt p.g.a. det är bara är så helt enkelt, att man uttrycker vad man känner även fast är fel.

Inga kommentarer: