onsdag 14 december 2011

Ang. Försäkringskassan


Efter att Försäkringskassan fattat beslut gällande min s.k återbetalning, så återstår nu bara kontakten med en lämplig advokat och rimliga kostnader. Jag har hittat en advokat som är specialiserad inom socialrätt och även andra områden. Hon har ganska intressanta kvalifikationer...

JO gjorde ingenting och jag hade låga förväntningar på att det skulle hända någonting också. Dom lyckades skriva ihop ett brev till mig med avslag och skickade hem det till mig som en PDF. Ja... Sverige är ett dåligt land när det gäller lagar och rättvisa, här är det myndigheter som styr och dikterar och dom får göra precis som dom vill. En simpel google sökning avslöjar mycket av mitt påstående. Prova själva...

Kriget börjar i början av år 2012, under tiden så har min tjej insjuknat i Turkiet och behöver pengar för medicin. Det är min sjukersättning som ryker.

Det positiva är att jag har ett betalt jobb i nuläget och den biten ser bra ut iallafall. Mötet med advokat nästa år förväntas kosta en slant, man får se...

2 kommentarer:

Khelben sa...

Beslut ang. återbetalning borde jag få 2 månader efter att slutgiltigt beslut har fattats, eftersom att man har tid att "överklaga beslutet genom Försäkringskassan".

Yea, right! Precis som att det skulle funka. Jag må vara blåögd, men inte ens jag är så blåögd.

Khelben sa...

I nuläget så har detta förändrats till den bilden att jag tar kontakt med kurator och pratar igenom det hela, för att genom detta samtal ta ställning till om jag kommer att gå vidare mot polisanmälan ang. den handläggare som... "försummat sin plikt".

Tänker jag positivt, så handlar det här om mitt liv och min ekonomi och... lyckas jag komma ifrån bidragsberoendet såpass starkt så att jag lyckas få en starkare ekonomi på lite längre sikt, ja... då kommer jag att ha råd med advokat + min flickvän givetvis.

Så det är i nuläget. Jag väljer att hantera detta ärende med klokhet, hmm... inte så aggressivt som jag först föreställt mig, men det är bra som första steg för att veta var steg nummer 2 hamnar.

Jag tycker givetvis att jag har rätt och ska försöka att inte ge upp för att gå med på deras s.k framtida krav, men byråkrati ska hanteras med byrokrati, så det är det som väntar.

Jag har också fått kontakt med EU ombudsmannen och han har skrivit ett brev till mig, så... mm... jag tänker inte skriva vad som står i detta, då det är klassat som "confidential". Det är nog bäst det.

Säkert långa och tråkiga dokument, med underskrifter, bevismaterial och material som styrker en s.k överklagan inkl. diarie-nummer och hela den där biten.

Breven från Försäkringskassan har haglat in och jag har själv har tagit semester från deras s.k "ärende".

Jag tror att det blir bra det här, annars så kommer jag att bli ännu mer jobbig.

Försäkringskassan har lyckats skämma ut sig för EU kommisionen tack vare mig och... ja, dom fick vad dom förtjänade och enligt lagparagraferna så gjorde jag inget fel där heller, jag bara påpekade vad jag känt och hur jag upplevt situationen.

EU ombudsmannen kommer säkert inte att göra någonting, men bara det faktum att han faktiskt läste det jag skrev och svarade dessutom, det känns imponerande, det känns knappast som något nederlag.