lördag 11 februari 2012

Protest mot Försäkringskassan


Under protest så har jag nu gått med på Försäkringskassans krav ang. återbetalning av pengar där Försäkringskassan gjorde tjänstefel i somras ang. min ansökan, det får mig dock att skriva ihop en ny ansökan till JO vilket berör detta ärende så dom får möjlighet att utreda Försäkringskassan.

Försäkringskassan är inte förlåten.