lördag 22 december 2012

Mer studier i java

Källa.

Jag studerar vidare med javan här borta. En sak som jag ofta funderar på när det gäller just programmering och speciellt då fokus ligger på att kunna skapa skarp och effektiv kod. Att använda exakt rätt typ av datatyp för dom variabler som man väljer att deklarera är otroligt viktigt eftersom olika variabeltyper tar upp olika mycket när det gäller mängden RAM-minne som går åt. Ett exempel kan vara att jämföra datatypen float mot double som båda två gör exakt samma sak, men att float-datatypen tar upp hälften så mycket RAM. Mysigt, eller hur? :)

Genom att snabbt kolla på den här bilden så ser man att datatyperna inte ser ut att ta upp speciellt mycket RAM-minne, men... OM man har 5 miljoner variabler, då kan man lugnt säga att det tagit upp väldigt mycket RAM-minne och... det är bara ett exempel på hur man kan skapa effektiv och minnessnål kod. Andra saker att tänka på är att man inte alltid behöver använda färdiga klasser och metoder skapat av Sun Microsystems, utan man har alltid möjligheten att i java programspråket, att kunna skriva dessa klasser och metoder helt på egen hand, eller att använda klasser och metoder skrivet av någon annan. Jag vet att just detta inte är unikt för just java, men det ger möjligheter att till skillnad från programspråk som basic där man var tvungen att skriva egna funktioner helt i assembler för att kunna använda dessa kommandon på ett mer minnessnålt sätt än det som skeppades med själva programspråket (som exempel kan nämnas funktionen circle, box eller draw som introducerades tillsammans med Basic 7.0 (1985). Assembler gjorde att man programmerade mycket närmare datorhårdvaran vilket möjliggjorde en högre hastighet då den nya koden implementerades. Basic 7.0 satt i commodore 128:an som hade 128 KB RAM-minne. Jag hade aldrig någonsin problem med att ram-minnet tog slut för dom program som jag skrev på den tiden. Jag låg aldrig ens i närheten. Mycket RAM-minne!

Inga kommentarer: