måndag 18 mars 2013

Bekämpningsmedel i maten

Jag satt och läste lite ang. bekämpningsmedlet Dieldrin samt hur det använts på albanska morötter som importeras in hit till Sverige via importören JGH Engros, Såby, Danmark. Jag måste säga att även fast jag känt till sådana här saker under en längre tid, så är det en ny värld som öppnas upp för mig ang. vilka gifter som används samt var det kommer ifrån.

Jag undrar också varför grossister inte väljer att ange på förpackningarna precis som den vanliga innehållsdeklarationen vilken typ av gift som man valt att använda?

Jag inser dock att det alltid finns en risk med lägre försäljningssiffror, men personligen så skulle jag uppskatta det. Alla vet att det finns gifter i maten, så det är knappast något nytt, men som jag skrev så känner jag själv att jag vill ha möjligheten att på egen hand avgöra vilka gifter som jag får i mig och detta skulle underlätta. För den orolige så innebär också detta ökad konsumentmakt eftersom att du vet vad du köper. Jag kan tillägga att Dieldrin utvecklades som ett alternativ till DDT på 1940-talet.

Dom albanska morötter har för övrigt hamnat på Livsmedelsverkets svarta lista för överdrivet hög halt av Dieldrin-giftet och genom detta stoppat försäljningen via företaget Ewerman AB. Källa.

Inga kommentarer: