onsdag 2 juli 2014

Rollspelet - fortsatt utveckling


Dagens arbete.

Detta ska införas i rollspelet som jag jobbat på tidigare. Innan jag påbörjar arbetet med att försöka få till fungerande strider, så är det viktigt att försöka få till det ordentligt med alla parametrar som påverkar striden, så det blir mer realistiskt och mer intressant enligt min åsikt.

HP (hitpoints), AV (attack value), DV (defence value), SP (spell points), MR (magic resist), AC (armor class). Listan utgör vad som kan bäras av dom olika klasserna / yrkena.

Inga kommentarer: