söndag 20 september 2015

Bilda åsikter efter svenska massmedier

Jag är ingen politiker eller expert inom området, men det finns en sak som irriterat mig litegrann ang. svensk journalistik. Det finns i nuläget ingen svensk nyhetstidning som jag känner till som på ett korrekt sätt klarar av att rapportera ang. vad som händer utanför Sverige utan att vända blicken mot BBC, CNN eller andra massmedier och där klippa och klista när det gäller informationen är så skarpt märkbar att jag för många år sedan helt slutade att läsa vad som skrivs. Jag och min yngre bror kunde den här sommaren konstatera att t.e.x. Aftonbladet hade lyckats att skriva om en original-artikel där man lagt in fakta som inte fanns i original-artikeln. Att sedan bygga upp "egna åsikter" baserat vad som sedan skrivits i dessa tidningar, gör bara saken ännu värre.

Jag kan konstatera att utan att ordentligt kolla upp informationen som trycks ut via nyhetsmedier att man inte allt för ofta får en helt fel bild av vad som händer och vad som är på gång i världen. Ibland så kan man dock behöva se hur denna nyhetsvinkling ser ut, för att skapa sig en uppfattning ang. vad det är för budskap som trycks ut och vad "dom" vill att vi ska tro, kanske baserat på vem eller vilka vi bör rösta på i nästa val, eller liknande?

Svenska massmedier är OK när det gäller nyhetsrapporteringen här i Sverige, men utanför landet så hamnar deras journalistik på en nivå som kanske skulle kunna godkännas i en lågstadie-klass?

Dessutom så ljugs det mycket även i utländska medier, vilket innebär att även om citeringen är korrekt så blir det fel iallafall. Det går att hitta bra nyhetsrapportering även idag, något jag hittat på Youtube när jag hittat privatpersoner som själva rapporterat ang. vad som händer i landet. Det gör att man inte behöver bråka fram och tillbaks om saker som man ändå inte känner till, men tror sig känna till..